Thống kê lô xiên – lô xiên miền bắc chính xác nhất

Thống kê lô xiên 2, lô xiên 3 miền Bắc, miền Trung và miền Nam